• dostęp naczyniowy i regionalna anestezja 
  • kaniule do żył obwodowych
  • igły do znieczuleń podpajęczynkowych
  • zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych
  • zestawy do znieczuleń podpajęczynkowych
  • zestawy do wkłuć centralnych
 • intubacja i tracheostomia
  • rurki intubacyjne
  • rurki tracheostomijne
  • filtry oddechowe i wymienniki ciepła i wilgoci
  • przedłużacze karbowane
  • zestawy do tracheostomi przezskórnej
 • obwody oddechowe jednorazowego użytku
 • obwody oddechowe wielorazowego użytku
 • resuscytatory
  • resuscytatory jednorazowego użytku
  • resuscytatory wielorazowego użytku
  • maski twarzowe jednorazowego użytku
  • maski twarzowe silikonowe wielorazowego użytku